Какво е коучинг?

Какво бихте опитали да направите, ако знаете, че успехът Ви е гарантиран?
Нека Поговорим

Лайф коучинг

Бизнес коучинг

Executive coaching

Какво всъщност е коучинг?

Международната коуч федерация (ICF) определя коучинга като „партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал, което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда“.

 • Това е процес, който помага на хората да получат резултати по-бързо и с по-малко усилия.
 • Подход, при който клиентът намира повече ресурси и възможности, и изгражда нагласа, за постигане на целите си.
 • Партньорство, което помага на клиента да постига удовлетворяващи резултати в личен и професионален план.
 • Постига се чрез задаване на въпроси и умение за слушане от страна на коуча.
 • Клиентът изследва своите „бариери“, емоции, страхове, ценности, навици.
 • Процес, който дава възможност на повече хора да се докоснат до трансформиращата промяна и да постигат баланс и удовлетворение в живота си.
 • Процес, който води до подобряване на резултати, до по-дълбока връзка с нас самите, до по-добро разбиране, приемане, осъзнаване.
 • Дава възможност да погледнем на въпросите от различни и неизследвани перспективи.

Какво постигаме?

 • По- добро управление на времето.
 • По- добро поставяне на цели.
 • По- висока самооценка.
 • По- балансиран живот и повече увереност

В рамките на една организация коучинг процесът подобрява взаимоотношенията между мениджърите, работата в екип и работата между екипите, намалява конфликтите и повишава производителността.

Как се случват коучинг сесиите?

Коучинг сесиите са между коуча и клиента и са ориентирани към постигане на поставените цели и получаване на желан резултат за клиента.
Като коуч работя с клиенти онлайн и присъствено. Това условие е съобразено с клиента и неговите нужди.

Коучинг подход

Използвам стратегиите и инструментите, които вероятно ще бъдат най-ефективни във Вашата конкретна ситуация. Всички те се основават на водещи изследвания в областта на коучинга, позитивната психология, управлението на времето, лидерството.

Атмосфера на откритост, топлина и неосъждане е това, което можете да очаквате от мен. Насърчавам клиентите да бъдат любопитни и да имат ангажимент към своя процес на растеж.

Ще разберете, че хуморът и лекотата са от съществено значение в работата ми. Стратегически поставена шега или странна метафора често работят по-добре от повечето методи за само- помощ.

Лайф коучинг

Коучинг за живота и постигане на резултати в личен план

Лайф коучингът се фокусира върху това, което желаете да постигнете, и Ви помага да стигнете до целта си по-бързо.

Ползвайки различни инструменти и техники лайф коучингът Ви помага да станете по-резултатни и фокусирани в постигането на целите си.

Лайф коучът може да ви държи фокусирани като идентифицира наличните опции, които може да не сте обмисляли до този момент.

Индивидуални коучинг практики:

 • Работни взаимоотношения.
 • Постигане на цели и ангажименти.
 • Здравословна тематика.
 • Личностно развитие.
 • Практики за постижения и мотивация, развиване на личностни умения, справяне със стрес, намиране на начини за преодоляване на лични предизвикателства и др.

Бизнес коучинг

За мениджъри, за екипи, ключови експерти, предприемачи

Коучинг програми за корпоративни клиенти:

 • Индивидуален коучинг за ръководители на екипи и ключови експерти.
 • “Wellbeing” – Баланс Работа- Личен живот и ангажираност на персонала.
 • Коучинг за екипи за постигане на ефективна групова работа, в т.ч. Подобряване на екипната комуникация, Изграждане на групова емоционална интелигентност, Подкрепа за управление на промените, Съвместно създаване на страхотен екипен дух, Повишаване на мотивацията и ангажираността на служителите с помощта на коучинг техники и групови дейности.

Готови ли сте да създадете значимо преживяване за себе си или Вашия екип?

Executive coaching

Индивидуален коучинг подход, който е насочен към висши мениджъри и изпълнителни директори във всички сфери на частния и корпоративен бизнес.

Подходящ е за клиенти, които желаят да подобрят своето представяне и да синхронизират лични и бизнес цели, да разрешават успешно конфликтни ситуации, да намират нестандартни решения на важни въпроси, да сплотяват екипи. Подходящо партньорство при подпомагане на висшия мениджмънт за разработване на фирмена стратегия, мисия, визия, ценности, постигане на цели по ключови дългосрочни проекти и управление на процеса на корпоративна промяна.

Изследва се предимно професионалния живот на клиента, като често се набляга на аспекти като лидерски умения, умения за делегиране, управление на стреса, лична осъзнатост и разбиране как решенията и действията на конкретния мениджър влияят върху неговите колеги и партньори.

За контакт
info@coachingdecision.net

Често задавани въпроси за лайф коучинга

Лайф Коучингът е уникална услуга, предназначена да помогне на амбициозни клиенти да постигнат успешни резултати във всички области на живота.
Какво е Лайф коуч?

Коучът ще Ви помогне да разкриете свои вярвания и ценности, които вече не Ви служат.

За разлика от консултирането или терапията, при коучинга лайф коучът се интересува от това къде се намирате и къде искате да бъдете.

Можете да ползвате лайф коуч, ако искате да увеличите максимално своя потенциал и да повишите стандартите си.

Лайф коучът е квалифициран и обучен да Ви предизвиква, мотивира, насърчава и подкрепя в постигането на целите Ви.
Той ще Ви помогне да откриете Вашите вътрешни ценности и вярвания, за да мотивират действие и да Ви придвижат към целта Ви.

Помага Ви да ще откриете Вашите силни страни и скрити способности, за да постигнете желания напредък  и в крайна сметка да живеете по- щастлив живот.

С какво лайф коучингът е различен от психотерапията и консултирането с психолог?

Въпреки, че и коучовете, и психотерапевтите предлагат система за подпомагане, при коучинга Вие получавате сила и яснота, за да продължите напред.

Коучингът се занимава с това къде сте сега и къде желаете да бъдете.
Терапевтите често Ви помагат  да се справите с минала травма.

Лайф коучингът е ориентиран към действие, докато терапевтите са ориентирани повече към справяне и лечение.

Коучингът не е терапия. Лайф коучът Ви помагат да си поставите цели и начертаете стъпки.

Консултирането с терапевт Ви помага да разпознаете и разрешите проблемите си в живота.

Коучът е фокусиран върху потенциала на клиента и му помага да се „ангажира“ и продължи напред в живота.

Терапевтите подпомагат развитието на клиента и психичното здраве.

Кой може да ползва лайф коуч?

Отговорът е, че всички хора могат да ползват лайф коуч в даден момент от живота си.
Въпреки това, някои общи характеристики на хората, които ползват лайф коуч са:
дълбоко желание за промяна, нужда от посока и фокус върху постигането на мечти/ цели.

Изследванията показват, че хората, които имат лайф коуч, остават по- концентрирани и постигат по- бързи резултати с подкрепата и напътствията на коуч.

Какво се случва в една коучинг сесия?

Всяка сесия е изградена върху предишната коучинг сесия, като осигурява ясен и категоричен път към резултатите.

По време на всяка сесия ще преглеждаме действията и постиженията от последната сесия и ще разглеждаме постигнатия общ напредък.

Ще разгледаме сегашната Ви позиция по отношение на Вашата цел и ще разкрием всички бариери, които може да се наложи да преодолеете.

„Напълно вярвам, че хората, освен ако не ползват коуч, никога не достигат максималните възможности“  Боб Нардели

Изследваме какви действия и поведение са работили за Вас добре и какви не са били важни за формулирането на нови стъпки за действие.

И накрая, ще разгледаме какви действия сте готови да предприемете за целта на следващата сесия.

Къде се провеждат коучинг сесиите?

Голяма част от коучинг сесиите се провеждат онлайн през Google, Teams или Viber.

Oнлайн коучингът е един от най-ефективните и удобни начини за хората да отделят време от натоварения си график.

За клиенти, живеещи в района на Варна, предлагам коучинг сесии присъствено,  лице в лице.

Каква е продължителността на лайф коучинг сесиите?

Лайф коучинг сесиите са между 45 и 60 минути.

Могат да бъдат седмични, двуседмични или месечни.

Въпреки това, препоръчвам да се провеждат на две седмици. Това позволява всички стъпки за действие да бъдат завършени лесно преди следващата сесия.

Каква е цената на коучинг сесиите?

Повечето хора, с които се срещам, вярват, че коучингът е самоинвестиция.

Разходите за коучинг могат да варират в зависимост от това какво се изисква от клиента и вида на предлагания коучинг.

Цената за лайф коуч сесия е минимална за променящо живота Ви преживяване, което ще получите.

Уверена съм в коучинга като партньорство и подход и гарантирам на своите клиенти удовлетворение и стойност.

Какви са ползите от лайф коучинга?

Всяка коучинг сесия е самоинвестиция.

Да ползвате коуч означава до Вас да има обучен специалист, който работи за Вашите най- добрите интереси.

Лайф коучът ще Ви води по неосъждащ, подкрепящ и окуражаващ начин, за да можете да се съсредоточите върху личното си развитие.

Коучът Ви помага да се фокусирате върху това къде искате да бъдете и Ви мотивира да продължите напред.

В допълнение, лайф коучингът ще Ви помогне да разкриете скрити вярвания, които саботират Вашия растеж и успех.