Коучинг програми

Моите решения за вас.

Изберете подходящата индивидуална коучинг програма или обучение за Вашия бизнес.

Индивидуални коучинг програми

Wellness Програма- за здравословен и осъзнат живот

Какво е „уелнес“(wellness)?

Има толкова определения. Едно от тях е: „Състояние на добро здраве като активно търсена цел“. Буквално думата означава „да си добре“. Медицинският речник го определя като „Философия на живота и личната хигиена, която разглежда здравето не просто като липса на болест, а като цялостна реализация на физическия и умствен потенциал, постигнат чрез положителни нагласи, спортни тренировки, режим на хранене и активност.
В крайна сметка, лично аз смятам, че „уелнес“ е много повече от универсален подход, тъй като всеки има своя собствена дефиниция за „добре“. Затова бих определила „уелнес“ като уникален и динамичен процес на промяна и растеж за постигане на най-пълния потенциал, включващ всички аспекти на здравето.

Wellness програмата е за хора, които имат интереси към здравословното хранене и активния начин на живот, които желаят да открият своята лична мотивация и инструментите за постигане и поддържане на своето лично благополучие. Подходяща е за хора, готови да усвоят поведение на грижа за себе си във всички аспекти на здравето- физически, емоционален, социален, интелектуален и духовен.

Програма „Моите цели“

Тази програма ще Ви „задвижи“ с в желаната посока, с темпото което Вие изберете и по начини, съответстващи на Вашите ценности, вярвания и характер. Да имате смелостта да назовете това, което истински желаете на глас. Да имате куража да работите по най- смелите си мечти. Да излезете от позицията на „мечтател“ и да предприемете стъпки за реализирането им…

Какво да очаквате?

 • Правилно формулиране и поставяне на цели.
 • Изследване на „стълбовете“ в живота Ви, бариерите и ограничаващи вярвания.
 • Ясен план за действие в перспектива и формулиране на конкретни стъпки към Вашия успех.
 • Идеи и прозрения за осъществяването им.

„Успехът се ражда в главата. Неуспехът също.“

Програма „Развитие на лична ефективност“
Програма „Справяне с трудни хора и ситуации“
Програма „Изграждане на увереност и самочувствие“
Програма „Развитие на лидерски умения“
Програма „Хармонични взаимоотношения“

Подобряване на комуникацията във всички направления на живота Ви- в личен и професионален план

Програма „Моята кариера“

Изследваме в дълбочина Вашата визия и желание за кариерно развитие.

Какво включва всяка програма?

Три коучинг сесии в рамките на 40 дни.

Фокус изцяло върху Вашaта тема и цели.

Изследваме Текущите обстоятелства, Разочарования, Цели на високо ниво и Очаквания.

Определяме стъпки за постигане на целите.

Очакват Ви нови хрумвания, прозрения и смели решения.

Обучения за бизнес клиенти 

Бизнес Коучинг

Силата на общуването

Обучение и коучинг работилница за подобряване на комуникацията на всички нива във Вашата компания.

Изготвя се според нуждите на Вашия екип и изискванията на Вашата компания.

Какво предстои?

 • Комуникационни модели и нови методи за комуникация.
  Разбиране на обстоятелствата, контекста и атрибутите на комуникацията.
 • Комуникация с цел: активно слушане, въпросително мислене, изграждане на положителен климат за сътрудничество и мерки за преговори.
 • Емоциите в комуникацията
 • Практически мерки, включващи управление на конфликти, осигуряване на обратна връзка, положителна формулировка.
 • И още много…

Обективни ползи – какво можете да очаквате?

 • Себе- отразяване
 • Какво ще научите?
  ✓ Повече за собственото си комуникационно поведение.
  ✓ Повече за ситуациите, в които попадате.
  ✓ Как да структурирате комуникацията си и да използвате полезни техники.
  ✓ Универсални техники за справяне в конкретни ситуации.

Обслужване и продажби на световно ниво

Умението да делегираш

Управление на времето и приоритети

Развитие на лидерски умения

Развитие на лична ефективност

Умението да предоставяш изключително клиентско обслужване

Стандарти за съвременно клиентско обслужване по телефон

Как да бъдеш въздействащ презентатор?

Бизнес етикет и бизнес комуникация

Въвеждане на корпоративна култура и ценности

Уъркшоп за мениджъри

Повишаване на удовлетвореността и мотивацията на служителите

Уъркшоп за мениджъри

Управление на талантите в организацията

Уъркшоп

Работа в екип и управление на конфликти

Уъркшоп

Свържете се с мен за безплатна консултация.

Най-нови публикации